SERWIS PC - SYGNAŁY BŁĘDÓW

B I O S

BIOS - Basic Input/Output System (podstawowy system wejścia/wyjścia) - zapisany w pamięci stałej, unikalny dla każdego typu komputera (płyty głównej) zestaw podstawowych procedur, pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem.

Czasem po włączeniu komputera startują wentylatory, migają lampki napędów, ekran monitora pozostaje czarny, a z wnętrza słychać podejrzane dźwięki. Oznacza to problem z jakimś elementem komputera, uszkodzenie lub brak styku na złączach. Poniższa tabela zawiera opis znaczeń poszczególnej ilości dźwięków.

BIOS AWARD:

ilość dźwięków rodzaj błędu
1 długi  Błąd pamięci.
1 długi i 2 krótkie  Błąd parzystości pamięci RAM.
1 długi i 3 krótkie  Błąd karty graficznej.
ciągły ton  Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej.

BIOS AMI:

ilość dźwięków

rodzaj błędu

1

 Problem z odświeżaniem pamięci RAM.

2

 Błąd parzystości pamięci RAM.
3  Błąd w obszarze pierwszych 64KB RAMu.
4  Błąd zegara systemowego.
5  Problem z procesorem.
6  Błąd kontrolera klawiatury.
7  Błąd trybu wirtualnego procesora.
8  Błąd zapisy lub odczytu pamięci karty graficznej.
9  Błąd sumy kontrolnej BIOSu.
10  Błąd zapisu lub odczytu pamięci CMOS.
11  Błąd pamięci cashe.
ciągły ton  Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej.

D Y S K

Gdy po włączeniu komputera w końcowej fazie POSTu wyświetlony zostanie komunikat "HARD DISK FAIL xx" lub "FLOPPY DISK FAIL xx" oznacza to problem sprzętowy z którymś z napędów. Najczęstszymi przyczynami są nie dociśnięte taśmy lub odwrotnie podłączone. W gorszym wypadku to uszkodzenie kontrolera lub napędu. W tabeli zamieszczone są najczęściej pojawiające się numery błędów.

01h  Nieprawidłowy rozkaz
02h  Nieprawidłowa metryka adresowa
04h  Nie znaleziono sektora
08h  Przepełnienie strony DMA
10h  Błąd CRC lub ECC
20h  Błąd kontrolera
40h  Błąd pozycjonowania
80h  Brak reakcji napędu

M O D E M Y

Dziś już z typowych modemów prawie nikt nie korzysta, jednak jeśli są jeszcze takie osoby i posiadają modemy zewnętrze to mają one na obudowie kilka lub kilkanaście kontrolek sygnalizujących stan pracy modemu. W tabeli rozpisane są poszczególne znaczenia kontrolek.

PWR / MR Włączenie zasilania. Kontrolka świeci po włączeniu zasilania do modemu.
Power on
MR / CS Modem jest gotowy do pracy albo w stanie testowania. Święcąca kontrolka MR wskazuje na włączenie zasilania. Kiedy miga sygnalizuje stan diagnostyki.
Modem Ready or Self Test in progress
HS

Duża szybkość. Kontrolka HS sygnalizuje pracę z szybkością od 2400bps wzwyż.

High Speed
CD Wykrywanie nośnej. Kontrolka CD wskazuje pojawienie się nośnej, pochodzącej z modemu zdalnego.
Carrier Detect
OH “Z haka” Dioda sygnalizuje stan podniesionej słuchawki. Kiedy gaśnie modem przechodzi w stan odwieszenia.
Off Hook
SD Wysyłanie danych. Dioda SD błyska w takt przesyłanych danych z komputera do modemu.
Send Data
RD Odbieranie danych. Dioda RD sygnalizuje przesyłanie odebranych danych od modemu do komputera.
Receive Data
TR

Gotowość terminala. Kontrolka ta jest włączona przez cały czas, chyba, że została komendą AT ustawiona na wskazania stanu wyjścia z terminala (DTR).

Terminal Ready
AA

Automatyczne odpowiedzi. Dioda AA świeci, gdy modem znajduje się w stanie gotowości do odpowiedzi na nadchodzące sygnały

Auto - Answer
ARQ / FAX Faks. Miga, gdy modem wysyła faks.
Fax